Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tämä rekisteriseloste koskee Zip-Ilo® - vetoketjutuotteiden ja Luova Linnan verkkokauppaa ja asiakkaita.

  • Rekisterinpitäjä

Luova Linna Oy   Y-tunnus 2397469-8

Zip-Ilo-vetoketjutuotteiden osalta:

Ilo Yllättää Tmi    Y-tunnus 2480823-1

  • Rekisteriasioistasta vastaava henkilö

Katja Haapakoski

puh. +358 44 24 16 872

Sähköposti: katja@luovalinna.fi

 tai katja@iloyllattaa.fi

  • Rekisterin nimi

Luova Linnan asiakasrekisteri

Ilo Yllättää Tmi asiakasrekisteri

  • Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Luova Linnan tai Ilo Yllättää Tmi:n asiakkaaksi tai ostanut verkkokaupasta (www.zipilo.fi / www.luovalinna.com) tuotteita.

  • Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään tilausten ja asiakassuhteiden hoitoon. Tietoja voidaan käyttää Luova Linnan ja  Ilo Yllattaa Tmi:n kohdennettuun markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

  • Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavista tiedoista ne, jotka asiakas on luovuttanut tilauksensa yhteydessä:

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Postiosoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Tiedot tilatuista tuotteista


  • Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain henkilön itsensä tilauksen yhteydessä antamia tietoja.

  • Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luova Linnan Oy ja Ilo Yllättää Tmi voi luovuttaa asiakastietoja vain tilauksen, asiakassuhteen, markkinoinnin ja kirjanpidon hoitamiseen vaadittavilla tavoilla lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

  • Rekisteröityjen oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisterissä pidetyt tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista.

  • Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka myönnetään vain rekisteriä tämän rekisteriselosteen puitteissa käyttäville henkilöille.